மூன்றாம் சார்லஸ் மன்னரின் முடிசூட்டு விழாவை கொண்டாடும் வகையில் 23 கிலோ எடையுள்ள சாக்லேட் சிலை உருவாக்கப்பட்டது.

மூன்றாம் சார்லஸ் மன்னரின் முடிசூட்டு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *