அதிசய டாக்டர் கிராமம்.. கிட்டத்தட்ட வீட்டுக்கு ஒரு டாக்டர்.. எங்கு தெரியுமா..?

மகாராஷ்டிர மாநிலம் தானே மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு குக்கிராமம் காரிவலி. இங்கு ஆயிரம் பேர் குடியிருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த கிராமத்தில் ஒரு அதிசயம் இருக்கிறது. ஐந்து குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு டாக்டர் இருப்பார். இந்த காரிவலி கிராமம் 20க்கும் மேற்பட்ட டாக்டர்களை தந்துள்ளது.

இதைப் பார்த்த கிராமத்தின் மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் மருத்துவக் கல்வி மீது மிகுந்த ஆர்வத்தைத் தூண்டியது. இதைத் தொடர்ந்து காரிவலியில் இருந்து பல டாக்டர்கள் உருவாகினர். இப்படி காரிவலி கிராமத்தில் இருந்து படித்து வந்து ஏராளமானவர்கள் டாக்டர் ஆவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பாரம்பரியமாகவே நல்ல கல்வித் தரம் நிறைந்தவர்கள். கல்வியை இந்த கிராமத்தினர் மதிக்கின்றனர். நல்ல கல்வியை தங்கள் குழந்தைகள் பெற வேண்டுமென்பதற்காக காரிவலி பெற்றோர்கள் எந்தவித தியாகத்தையும் செய்யத் தயாராக இருக்கின்றனர். மற்றொரு காரணம், இந்த கிராமத்தில் குறைந்த அளவிலான வேலைவாய்ப்புகள் தான் இருக்கின்றன.

எனவே நல்லதொரு எதிர்காலத்தை விரும்பும் இளைஞர்கள் அதை கிராமத்துக்கு வெளியேதான் தேடுகின்றனர். டாக்டர் பணியில் வேலை பாதுகாப்பும் அதிக வருவாயும் கிடைக்கிறது. எனவே காரிவலி இளைஞர்கள் மருத்துவக் கல்வியை விரும்புகின்றனர். காரிவலியை சேர்ந்த டாக்டர்கள் தங்களது நோயாளிகளுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் பல நற்பணிகளை செய்து வருகின்றனர். தாங்கள் சம்பாதித்த பணத்தில் இருந்து தாராளமாக மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுகின்றனர். கிராமத்தின் மருத்துவக் கட்டமைப்பை முன்னேற்றுவதற்காகப் பாடுபடுகின்றனர்.

இந்த கிராமம் கல்வி மீது ஆழ்ந்த பற்று வைத்துள்ளது. கிராமத்தினர் கல்விதான் எதிர்காலத்தின் அடிப்படை என்று நம்புகின்றனர். குழந்தைகளின் கல்விக்காக ஆர்வத்துடன் முதலீடு செய்கின்றனர். கல்வி மீது அவர்களுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட பிடிப்பு உத்வேகமான இளைஞர்கள் தங்களை சிறந்த வேலைக்கு ஆயத்தம் ஆவதற்குப் பயன்படுகிறது. புதுமைகளைச் செய்யும் பாரம்பரியம் இந்த கிராமத்துக்கு உள்ளது. புதிய விஷயங்களை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு இந்த கிராமத்தினர் பயப்படுவதில்லை. தங்களது வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ள புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த முயற்சி மருத்துவ தொழில்நுட்பங்களையும் பயிற்சிகளையும் வளர்ப்பதற்கு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *