ஜெயலலிதா நினைவிடம் மற்றும் எம்.ஜி.ஆர்.நினைவிடம் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *