செய்தி: K .P. சிவராமன் அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக கந்திலி மத்திய ஒன்றிய செயலாளர் K .P. சிவராமன் அவர்களுக்கு திருப்பத்தூர் மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் சார்பாக பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *