செய்தி: இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர் கே.சுப்புராயன் அவர்களை திருப்பூர்மார்க்சிஸ்ட் கட்சித் தலைமை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

திருப்பூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளர் கே.சுப்புராயன் அவர்களை திருப்பூர்மார்க்சிஸ்ட் கட்சித் தலைமை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளார் மாவட்ட புகைப்பட கலைஞர். சி.கோட்டைசாமி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *